Klasy - 2023/2024

KLASA 

NAZWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI

SPECJALNA OFERTA XILO

WYCHOWAWCA

ZDJĘCIE

INFORMACJE

1a 

PRAWNO-SPOŁECZNA

WOS
HISTORIA 

j. angielski
j. niemiecki
j. łaciński 

 

mgr Agnieszka Sajewska

 

 

1b 

MEDYCZNA

BIOLOGIA
CHEMIA 

j. angielski
j. niemiecki 

 

 mgr Monika Łapuć

 

 

1c 

MATEMATYCZNA

MATEMATYKA
J. ANGIELSKI

j. angielski
j. niemiecki 

 

 mgr Anna Stasiewicz

 

 

1d 

EKONOMICZNA

MATEMATYKA
GEOGRAFIA

j. angielski
j. niemiecki 

 

mgr Barbara Gołębiowska 

 

 

1e 

JĘZYKOWA
Z WOS

J. ANGIELSKI
WOS

j. angielski
j. niemiecki/j. rosyjski
j. chiński 

 mgr Dariusz Misztal

 

 

1f 

JĘZYKOWA
Z JĘZYKIEM POLSKIM

J. ANGIELSKI
J. POLSKI

j. angielski
j niemiecki/j. rosyjski
j. chiński  

 

mgr Ewelina Janczewska-Toczydłowska 

 

 

 1g

BIOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA

BIOLOGIA
J. POLSKI

j. angielski
j. niemiecki/j. rosyjski
j. łaciński

 

 dr Sylwia Kiercul

 

 

2a

PRAWNO-SPOŁECZNA

wos
historia 

j. angielski
j. niemiecki

j. łaciński

mgr Łukasz
Zastawny 

 1a2022.jpg

 1.jpg

2b

MEDYCZNA

biologia
chemia

j. angielski
j. niemiecki

mgr Halina
Bożko-Lewczuk

1b2022.jpg 2.jpg

2c

MATEMATYCZNA

matematyka
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

mgr Urszula Woronowicz

1c2022.jpg 3.jpg

2d

EKONOMICZNA

matematyka
geografia

j. angielski
j. niemiecki

mgr Marta
Gil

1d2022.jpg 4.jpg

2e

JĘZYKOWA 1
z WOS

j. angielski
wos

j. angielski
j. niemiecki

j. chiński

mgr Agnieszka Walesiuk

1e2022.jpg 5.jpg

2f

JĘZYKOWA 2
z WOS

j. angielski
wos
j. angielski
j. rosyjski

j. chiński

mgr Beata
Reczko
1f2022.jpg 6.jpg

2g

JĘZYKOWA
Z GEOGRAFIĄ

j. angielski
geografia
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski

j. chiński

 dr Elwira
Tomczyk
1g2022.jpg 7.jpg

2h

MATEMATYCZNO - HUMANISTYCZNA

matematyka
j. polski
j. angielski
j. niemiecki

mgr Beata
Karpowicz-Gaca
1h2022.jpg 8.jpg

3a

PRAWNO-SPOŁECZNA

wos
historia
j. angielski
j. niemiecki

j. łaciński 

mgr Waldemar
Łakus
1a2021.jpg 1.jpg

3b

MEDYCZNA

biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki

mgr Agnieszka 
Fidziukiewicz

1b2021.jpg 2.jpg

3c

MATEMATYCZNA

matematyka
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki

mgr Agnieszka
Girejko
1c2021.jpg 3.jpg

3d

EKONOMICZNA

matematyka
geografia
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski

mgr Dorota Kamieńska-Czyżyńska 1d2021.jpg 4.jpg

3e

JĘZYKOWA 1

j. angielski
wos
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski

j. chiński

mgr Katarzyna Marcinkiewicz 1e2021.jpg 5.jpg

3f

JĘZYKOWA 2

j. angielski
j. polski
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski

j. chiński

mgr Elżbieta Palinowska 1f2021.jpg 6.jpg

 4a

PRAWNO-SPOŁECZNA

wos
historia
j. angielski
j. niemiecki

j. łaciński 

mgr Jarosław
Krzysztopowicz
1a2020.jpg 1.jpg

4b

MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
mgr Edyta
Potocka
1b2020.jpg 2.jpg

4c

POLITECHNICZNA matematyka
fizyka 
j. angielski
j. niemiecki
mgr Joanna Tarasiuk 1c2020.jpg 3.jpg

4d

EKONOMICZNA matematyka
geografia
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski
mgr Agnieszka Rudnik 1d2020.jpg 4.jpg

4e

JĘZYKOWA 1 j. angielski
wos
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski
j. chiński mgr Karolina Fedorowicz 1e2020.jpg 5.jpg

4f

JĘZYKOWA 2 j. angielski 
j. polski
j. angielski 
j. niemiecki 
lub
j. rosyjski
j. chiński mgr Agnieszka Białous 1f2020.jpg 6.jpg
Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony